Senin, 11 Oktober 2010

PERANTI INPUT DAN OUTPUT

Input
²
² Sebarang data atau
Sebarang data atau
arahan yang anda masukan
arahan yang anda masukan
ke dalam ingatan
ke dalam ingatan
computer
computer
‡ Peranti Input
²
² Sebarang komponen
Sebarang komponen
perkakasan yagn
perkakasan yagn
membenarkan anda
membenarkan anda
memasukkan data,
memasukkan data,
program
program2
2, arahan
, arahan2
2dan
dan
tindakbalas
tindakbalas2
2pengguna ke
pengguna ke
dalam komputer
dalam komputer
OBJEKTIF
‡ TAKRIF JENIS-JENIS
INPUT
² PAPAN KEKUNCI
(KEYBOARD)
² POINTING DEVICE
(ALAT POINTING)
² PENGIMBAS
(SCANNER)
² VIDEO DAN AUDIO
² ALAT-ALAT INPUT
ALTERNATIF
PAPAN KEKUNCI
(KEYBOARD)
‡ Merupakan peranti
input utama
‡ Ciri2:

± Ruang menaip
± Kekunci nombor
± Lampu status
± Kekunci bentuk arah
± Kekunci fungsi
(Hotkeys)
± Kekunci khas
DVORAK KEYBOARD
Pointing Device
‡ Peranti input ± benarkan anda
mengawal petunjuk pada skrin
‡ Terdapat dari segi

± Block arrow
± i-beam
± Pointing Hand
‡ Terdapat pelbagai jenis pointing
device:

± Mouse
± Trackball
± Touchpad
± Pointing Stick
± Joystick
± Touch Screen
± Pen Input
Mouse

‡ peranti input ke komputer yang
berfungsi mengawal gerakan
penunjuk atau kursor pada
skrin paparan. Ia merupakan
peranti kecil yang bergerak di
atas permukaan keras dan
rata.
‡ amat diperlukan terutamanya

sekali apabila menggunakan
sistem pengendalianW i ndows
seperti Microsoft Windows,
Linux
Trackball

‡ peranti input yang
menjalankan tugas yang sama
seperti tetikus.
‡ Prinsip operasi bebola jejak ini
juga sama seperti tetikus.
‡ Rupa bebola jejak ini sama
seperti tetikus apabila
diterbalikkan.
‡ Bola getah berada di bahagian
atas bebola jejak.
Pointing Stick

‡ merupakan peranti input
yang sering digunakan
oleh syarikat IBM.

‡ isometrik joystick yang
digunakan sebagai
Pointing Device.

‡Terletak di antara
kekunci G, H dan B
(QWERTY).
Joystick

‡ tambahan perkakasan komputer atau
peranti kayu kendali tangan kegunaan
umum yang berputar pada satu hujung
dan menghantar perutusan mengenai
sudutnya dalam dua atau tiga dimensi
pada komputer.
‡ sering kali digunakan bagi
mengendalikan permainan video, dan
biasanya mempunyai satu atau lebih
butang tekan yang kedudukannya
boleh dibaca komputer.

‡ sebati dengan kawalan permainan
yang boleh disambungkan kepada
komputer kerana komputer mengiktiraf
input ini sebagai "input kayu ria".
Touch Screen
‡ Bertindak apabila
terdapatnya sentuhan

permukaan layar
menggunakan jari atau
pen digital.
‡ pengguna
mengoperasikan sistem
komputer dengan
menyentuh gambar atau
tulisan di layar itu sendiri.

‡ sering digunakan pada
kios informasi di tempat-
tempat umum
SCANNER
‡ Menggunakan
cahaya untuk
membaca huruf,
tandaan dan kod.
‡ Menukarkannya

kepada data digital
yang boleh diproses
di komputer
KAMERA DIGITAL

‡ Alat untuk membuat gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa
kepada sensor CCD (ada juga
yang menggunakan sensor
CMOS)

‡ hasilnya kemudian disimpan
dalam format digital ke dalam
media simpan digital
VIDEO
Video Input

‡ menghasilkan satu rekoding
menghasilkan satu rekoding
pergerakan lengkap di dalam
pergerakan lengkap di dalam
komputer
komputer

‡ menyimpannya di dalam cakera
menyimpannya di dalam cakera
keras ataupun di medium penyimpan
keras ataupun di medium penyimpan
yang lain
yang lain
Video Conferencing
Video Conferencing

‡ Perbincangan atara dua atau lebih
Perbincangan atara dua atau lebih
individu yanga terpisah kawasan
individu yanga terpisah kawasan
geografi dengan menggunakan
geografi dengan menggunakan
network untuk memindahkan data
network untuk memindahkan data
audio dan video
audio dan video
AUDIO
‡ Audio Input
±
± Memasukkan muzik,
Memasukkan muzik,
ucapan, atau kesan bunyi
ucapan, atau kesan bunyi
±
± Sound card
Sound card
±
± MIDI devices
MIDI devices

‡ Speech Recognition
Speech Recognition
±
± Keupayaan komputer
Keupayaan komputer
membezakan perkataan
membezakan perkataan
yang diucapkan
yang diucapkan
±
± Speaker
Speaker
dependent/independent
dependent/independent
systems
systems

Tidak ada komentar:

Posting Komentar